Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

133. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Edith har været til møde med Eva Graae, leder af Borgerservice.

Edith uddelte materiale fra mødet.

Borgerservice tilbyder at holde kurser for ældre. Kurset skal gøre deltagerne i stand til at bestille rejsekort samt blive fortrolige med NemId.

Når Ældrerådet kender datoer for kurser er deres opgave at hjælpe med at udbrede kendskab til kurserne blandt seniorråd, søndagscafeer og øvrige deltagere i lokalområderne.

 

Hanne K. har været til møde i styregruppen om Bonusvenner. Referat fra mødet sendes med referatet.

 

Angela oplyste, at der på et tidspunkt i 2019 kan holdes et ældrerådsmøde på FuglsangsøCentret. Der kan på mødet være en orientering om A2, hvor der bor ældre udviklingshæmmede.

 

Angela oplyste, at Seniorråd Øst er i gang med ny formand og nye medlemmer. Der er stor fokus på synlighed.

 

Bilag

  • Referat fra styregruppemøde - bonusvenner