Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

22. Godkendelse af referat fra sidste møde

23. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

24. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. udbud

25. Evaluering af seniorrådsvalg

26. Opmærksomhedspunkter

27. Eventuel deltagelse i Frivillghedsdagen 2014

28. Ældrerådenes Hæderspris 2014

29. Temamøder

30. Nyt fra formanden

31. Nyt fra rådets medlemmer

32. Nyt fra nedsatte udvalg

33. Dato for næste møde

34. Eventuelt