Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

29. Temamøder

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temamøder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden har på møde med ældrechef Lis Bukholt talt om, at forvaltningen gerne vil give Ældreråcet lidt mere indsigt i de forskellige grene af ældreområdet.

Sagsfremstilling

På mødet vil det være muligt at fremkomme med forskellige områder, som kunne være emner i en temadrøftelse på efterfølgende ældrerådsmøder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at emner til temadrøftelser fremlægges og eventuelt prioriteres.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslag til temaer:

Plejehjem - at komme på plejehjem

Hjemmepleje

Visitationsregler

Hjemmehjælp

Indsats for demente

Rehabilitering

Akutteam

Aktivitetscentre og frivillige

Brug af frivillige på plejehjem

Besøg på Fuglsangsø Centret - afholdelse af Ældrerådsmøde

Personalets uddannelse i håntering af borgere med demens

Særlige indsatser for etniske ældre på plejehjem i Herning