Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

24. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. udbud

Sagsnr.: 27.69.40-A30-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. udbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet er blevet bedt om at udpege en repræsentant til at indgå en i arbejdsgruppe vedr. investering i halvautomatiske senge.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgning af midler fra ældrepuljen har Herning Kommune ansøgt om midler til investering i halvautomatiske senge. 

 

Grundet beløbets størrelse skal der gennemføres et udbud. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Herning Kommunes Indkøbsafdeling, Hjælpemiddelenheden, Hjemmeplejen og Staben i Sundhed og Ældre. Endvidere ønskes udpeget en repræsentant fra Ældrerådet i forhold til brugernes ønsker og behov.

 

Det første møde er berammet til d. 17. marts 2014 kl. 9.30-11 på Herning Rådhus. Det forventes, at arbejdsgruppen skal mødes 3-5 gange og at arbejdet afsluttes inden sommerferien.

 

Arbejdet er betinget af en bevilling fra ældrepuljen. Svar forventes at foreligge d. 5. marts.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter henvendelse fra Sundhed og Ældre med henblik på at udpege en repræsentant til arbejdsgruppen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil Markmøller indtræder i arbejdsgruppen.