Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

28. Ældrerådenes Hæderspris 2014

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådenes Hæderspris 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler DANSKE ÆLDRERÅD en hæderspris på repræsentantskabsmødet. I år bliver prisen uddelt på mødet d. 28.april på Hotel Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd opfordrer til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen.

 

Ét eller flere kriterier skal være opfyldt:

 • Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt eller  nationalt.

 • Har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt.

 • Har medvirket til at fremme tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning.

  En begrundet indstilling skal være Danske Ældreråd i hænde senest tirsdag d. 18. marts. Bestyrelsen træffer afgørelse på bestyrelsesmødet d. 20. marts.

  Sidste år modtog tidligere formand for Lemvig Ældreråd, Villy Christensen prisen på repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2013. Han fik prisen som en anerkendelse af sit mangeårige og utrættelige arbejde for at skabe holdbare organisationsstrukturer til at sikre ældrerådenes fortsatte arbejde. Han har også været med til at udvikle DANSKE ÆLDRERÅD. Villy Christensen er også tidligere borgmester i Frederikshavn kommune og har derigennem samarbejdet med ældreråd.

  Øvrige prismodtagere er:
  Povl Riis – professor og dr. med, 2012
  Hanne Reintoft – socialrådgiver og forfatter, 2011
  Ivar Nørgaard - forhenværende folketingsmedlem og minister, 2010
  Jens Arbjerg Pedersen – forhenværende rådmand i Århus kommune, 2009
  Kristian Riis – forhenværende generalsekretær, 2008
  Bent Rold Andersen – forhenværende socialminister, 2007

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter en indstilling til Ældrerådenes Hæderspris 2014
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen kandiater herfra.