Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

27. Eventuel deltagelse i Frivillghedsdagen 2014

Sagsnr.: 27.15.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuel deltagelse i Frivillghedsdagen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 5. februar 2014 blev der kort orienteret om Frivillighedsdagen 2014.

Sagsfremstilling

Frivillighedsdagen foregår den 22. august 2014 på Torvet i Herning.

 

Det er Herning Frivilligcenter som arrangerer dagen.

 

Frivillige foreninger har mulighed for at syngliggøre deres arbejde gennem oplysning til de fremmødte. Dette er på denne dag også muligt for Ældrerådet.

 

Hvis Ældrerådet ønsker at være repræsenteret skal der udpeges medlemmer til at deltage.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen og Bodil Markmøller laver forberedelse til deltagelse.

Bodil tilmelder Ældrerådet ved Frivilligcentret.

Deltagere til dagen drøftes senere.