Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

26. Opmærksomhedspunkter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opmærksomhedspunkter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Eventuel fordeling af opmærksomhedspunkter blandt Ældrerådets medlemmer.


På mødet den 5. februar 2014 blev følgende besluttet:

 

Formanden opfordrede til at følge med i de politiske dagsordner samt opsamle emner fra møder i de respektive seniorråd, hvis de er relevante for Ældrerådet.

 

Fordelingen blandt medlemmer udsat til næste møde.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fordelingen blandt medlemmerne drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende politiske udvalg blev fordelt:

Beskæftigelsesudvalget: Henry Jeppesen og Peter Olesen

Byplanudvalget: Henning Mikkelsen og Niels Hedegaard

Forebyggelsesudvalget: Hanne Østergaard og Ruth Nørgaard

Kultur- og Fritidsudvalget: Mads Videbæk og Jens Henry Jensen

Social- og Sundhedsudvalget: Bodil Markmøller og Birde Lindholm

Teknik- og Miljøudvalget: Svend Erik Jensen og Hans Ejner Juulsen