Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

34. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede kort om konferencen i Fårvang for ældrerådsmedlemmer.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Niels orienterede om at man i en nabokommune havde holdt møde med udvalget og ældrerådet forud for ansøgning af midler fra ældremilliarden.

 

Svend Erik orienterede om en folder om Flextur for borgere hvor der ikke er offentlig transport. Folderen sendes med referatet.

 

På mødet i april vil Herning Kommunes hjemmeside blive drøftet.

 

På mødet i maj vil gågade-projektet i Østergade i Herning blive drøftet.