Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

32. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Temadagsudvalget foreslår afholdelse på FuglsangsøCentret eller Aulum Fritidscenter. Ældrerådet enige om at holde temadagen på FuglsangsøCentret.

Plads til min. 150 deltagere.

Program: Emne: Hvordan kan Herning Kommmunes ældre mærke ældremilliarden i hverdagen?

Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Christensen har givet tilsagn om at deltage.

Knud Erik Kirkegaard vil give indlæg om emnet, som senere meldes ud fra Danske Ældreråd.

Underholdning Erik Sommer fra Nr. Nissum.