Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

31. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Besparelsesforslag på handicapområdet. Fuglsangsøcentret indrettes til demente udviklingshæmmede - 8 eller 16 pladser. Mangler høring i Ældrerådet.