Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

30. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har afholdt møde med Ældrechefen.

Drøftet folder om ældrerådet. Lis Bukholt vender tilbage om udvalget vil indgå samarbejde om folder.

Leif viste folder om spisevenner på aktivitetscentre. Lis Bukholt vil tage ideen med på møde med områdelederne for at drøfte om ideen kan bruges i Herning.

Folderne sendes med referatet.

 

Næste møde med ældrechefen og Leif er 13. maj 2014

 

Leif er koblet op med ipad og kan se dagsorden og referat. Hvis andre er intersseret gives besked til Lotte.

CV til hjemmesiden mangler nogle stykker. Sendes til Lotte - ssblm@herning.dk.

Adresse tilføjes for alle.