Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Evaluering af seniorrådsvalg

Sagsnr.: 84.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af seniorrådsvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I januar måned 2014 er der afviklet valg til seniorrådene. Område Nord har dog afviklet valget i 2013. Af hensyn til valget næste gang evalueres valget.

Sagsfremstilling

Valget evalueres med hensyn til fordele og ulemper ved valget samt forslag til nye tiltag i forbindelse med næste valg. Næste valg til seniorrådene er i efteråret 2015, idet der er valg hvert 2. år.

Indstilling

Formanden indstiller,

at evaluering af valget drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Arbejdsgruppen som ser på ældrerådsvalget ser også på valg til seniorråd. Arbejdsgruppen melder tilbage når der er forslag.