Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

97. Godkendelse af referat fra sidste møde

98. Muligheder for bevilget kørsel i Herning Kommune

99. Økonomi og budgetlægning

100. Medlemmer til temadagsudvalget

101. Mødeplan for 2016

102. Nyt fra formanden

103. Nyt fra rådets medlemmer

104. Nyt fra nedsatte udvalg

105. Dato for næste møde

106. Eventuelt