Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

103. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry oplyste, at Seniorråd Øst har afholdt valg. Der mødte 1 vælger op. Der har efterfølgende været en snak i seniorrådet om opgaver.

 

Svend Erik oplyste, at DSB har ændret fristen for bestilling af hjælp til gangbesværede fra 2 måneder til 24 timer.

 

Bodil orienterede om, at Seniorråd Vest har reserveret lokaler på Lindegården fra 17. januar 2016 og 10 søndage frem til projektet for ensomme ældre. Der er ingen kørselsordning og prisen er 25 kr. pr. gang for kaffe og kage. Tilbuddet er for 60 årige og opefter og hjemmeplejen hjælper med kontakten til ensomme ældre.

 

Jens-Henry opfordrede til at dele vores folder ud igen, hvis de er væk på de steder, hvor vi før har uddelt.

Foldere medbringes til næste møde.

 

Niels og Svend Erik har været til møde om gå-gade-projektet. Belægningen bliver som i Østergade dog med ledelinier på en anden måde.