Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

102. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På næste møde sættes et punkt på om drøftelse af oplægget fra Søren Liner Christensen.

 

Kørsel til Vingsted er aftalt.

Kørsel til Års. Leif er på Markedspladsen kl. 7.30 og i Sunds kl. 7.45.

 

Leif orienterede om projektet Min livshistorie - en app hvor man kan skrive sin livshistorie og give adgang til udvalgte personer. Søg på Google - min livshistorie, hvis man er interesseret.

I løbet af november måned vil appen blive omtalt i landsdækkende medier.

 

Referat fra mødet i Viborg om Det nære sundhedsvæsen er meget omfangsrift og sendes derfor ikke til medlemmerne af Ældrerådet, som oplyst på forrige møde.

 

På Ældrerådets møde i december drøftes opgaver for seniorrådene. Efterfølgende inviterer Ældrerådet seniorrådene til fællesmøde i januar.

 

Leif har modtaget mail fra Hans Ejner Juulsen om tiltag i Brønderslev om indstigning i togene. Dette følges for eventuelt at foreslå det samme i Vildbjerg og Aulm.

 

Leif opfordrede til at læse materialet, som er sendt pr. mail den 11. november 2015.

 

Der holdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 9. december. Invitation vil blive sendt til Ældrerådets medlemmer.