Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

99. Økonomi og budgetlægning

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetlægning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Økonomi og budgetlægning, hvad skal vi være opmærksomme på og hvordan får vi indflydelse - oplæg gives fra Søren Christensen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at oplægget tages til efterretning.

Formanden indstiller,

Beslutning

Søren Liner Christensen gennemgik 10 punkter, som Ældrerådet skal være opmærksomme på i forhold til økonomi og budgetlægning.

 

De 10 punkter er:

Budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

Kommunens budgetprocedure.

Perspektivnotater.

Økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Budgetforlig.

De 3 seneste budgetforlig.

Bugetvedtagelse.

Satspuljer for det kommende år.

Delforlig op til finansloven.

Finansloven.

 

Materiale fra Søren Liner Christensen sendes med referatet.