Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

100. Medlemmer til temadagsudvalget

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Medlemmer til temadagsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober. 1. oktober er udnævnt til international ældredag.

 

Sagsfremstilling

I 2014 og 2015 har Hanne Østergaard, Svend Erik Jensen, Hans-Ejnar Juulsen og Bodil Markmøller været valgt til temadagsudvalget.

Bodil Markmøller har været tovholder for temadagsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmer til udvalget udpeges.

Formanden indstiller,

Beslutning

Udvalget blev genvalgt.