Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

101. Mødeplan for 2016

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødeplan for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødedatoer for 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2016:

Onsdag den 13. januar 2016

Onsdag den 24. februar 2016

Onsdag den 30. marts 2016

Onsdag den 20. april 2016

Onsdag den 18. maj 2016

Onsdag den 15. juni 2016

Onsdag den 17. august 2016

Onsdag den 14. september 2016

Onsdag den 12. oktober 2016

Onsdag den 16. november 2016

Onsdag den 14. december 2016

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødeplanen fastsættes.

Formanden indstiller,

Beslutning

De foreslåede datoer blev godkendt.