Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

73. Godkendelse af referat fra sidste møde

74. Budget 2014 - høring

75. Konference om borgerinddragelse

76. Nyt fra formanden

77. Nyt fra rådets medlemmer

78. Nyt fra nedsatte udvalg

79. Eventuelt