Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

73. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

74. Budget 2014 - høring

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2014 - høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter orienteringsmødet den 10. september 2013 på Rådhuset skal Ældrerådet afgive høringssvar vedrørende budgetmaterialet for 2014-2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udarbejder høringssvar vedrørende budgetforslag 2014-2017.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet holder møde den 12. september kl. 14.00 for at udarbejde høringssvar.

Der gives besked til Bendt Christensen og Villy Thomsen.

 

Høringssvarene tilgår byrådsmedlemmerne efterhånden som høringssvarene kommer ind.

 

75. Konference om borgerinddragelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference om borgerinddragelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konferencen "Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor?".

Sagsfremstilling

Konference afholdes den 10. oktober 2013 kl. 9.45 - 16.00 på Vingstedcentret i Bredsten.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Henry Jeppesen tilmeldes.

Bilag

  • Vingsted - program
 

76. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik Christensen har deltaget i formandsmøde i Fårvang den 28. august. Emnerne var Hjemmehjælpskommissionen samt fokusområder for Danske Ældreråd i 2014.

 

Der er afholdt rejsegilde på Fuglsangsø Centret den 28. august 2013.

 

Danske Ældreråd har fået ny hjemmeside - dog med samme adresse. Leif Jørgensen melder ind om temadagen den 1. oktober 2013.

 

I januar/februar 2014 afholder Danske Ældreråd temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.

 

Der er opstillet 23 kandidater til ældrerådsvalget.

 

Der er indvielse af Lind Plejecenter mandag den 23. september kl. 14. Invitationer blev uddelt.

Peter Olesen, Agnete Pedersen og Erik Christensen tilmeldes.

Enkelte havde selv tilmeldt sig.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe om velfærdsteknologi holder konference sidst på året. Ældrerådet bliver inviteret.

 

77. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen orienterede om, at byggeudvalget for Koloritten arbejder for etablering af busholdeplads ved Markedspladsen.

 

78. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif Jørgensen orienterede om at invitationer til temadagen er sendt ud. Leif kontakter Erik, når tidspunkt for afhentelse af foredragsholder kendes.

Ældrerådets medlemmer deltager uden betaling.

 

Tilmeldes:

Erik Christensne

Leif Jørgensen

Peter Olesen

Agnete Pedersen

Henry Jeppesen

Ole Kjeldsen

Kaj Juul

 

Leif Jørgensen oplyste, at Herning Folkeblad har omtalt ældrerådsvalget i starten af september. Omtalen af temadagen var ikke med.

 

79. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.