Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

74. Budget 2014 - høring

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2014 - høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter orienteringsmødet den 10. september 2013 på Rådhuset skal Ældrerådet afgive høringssvar vedrørende budgetmaterialet for 2014-2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udarbejder høringssvar vedrørende budgetforslag 2014-2017.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet holder møde den 12. september kl. 14.00 for at udarbejde høringssvar.

Der gives besked til Bendt Christensen og Villy Thomsen.

 

Høringssvarene tilgår byrådsmedlemmerne efterhånden som høringssvarene kommer ind.