Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

75. Konference om borgerinddragelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference om borgerinddragelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konferencen "Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor?".

Sagsfremstilling

Konference afholdes den 10. oktober 2013 kl. 9.45 - 16.00 på Vingstedcentret i Bredsten.

 

Pris pr. deltager er 850 kr.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Henry Jeppesen tilmeldes.

Bilag

  • Vingsted - program