Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

78. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif Jørgensen orienterede om at invitationer til temadagen er sendt ud. Leif kontakter Erik, når tidspunkt for afhentelse af foredragsholder kendes.

Ældrerådets medlemmer deltager uden betaling.

 

Tilmeldes:

Erik Christensne

Leif Jørgensen

Peter Olesen

Agnete Pedersen

Henry Jeppesen

Ole Kjeldsen

Kaj Juul

 

Leif Jørgensen oplyste, at Herning Folkeblad har omtalt ældrerådsvalget i starten af september. Omtalen af temadagen var ikke med.