Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

77. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen orienterede om, at byggeudvalget for Koloritten arbejder for etablering af busholdeplads ved Markedspladsen.