Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

76. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik Christensen har deltaget i formandsmøde i Fårvang den 28. august. Emnerne var Hjemmehjælpskommissionen samt fokusområder for Danske Ældreråd i 2014.

 

Der er afholdt rejsegilde på Fuglsangsø Centret den 28. august 2013.

 

Danske Ældreråd har fået ny hjemmeside - dog med samme adresse. Leif Jørgensen melder ind om temadagen den 1. oktober 2013.

 

I januar/februar 2014 afholder Danske Ældreråd temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.

 

Der er opstillet 23 kandidater til ældrerådsvalget.

 

Der er indvielse af Lind Plejecenter mandag den 23. september kl. 14. Invitationer blev uddelt.

Peter Olesen, Agnete Pedersen og Erik Christensen tilmeldes.

Enkelte havde selv tilmeldt sig.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe om velfærdsteknologi holder konference sidst på året. Ældrerådet bliver inviteret.