Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Introduktion til Ældrerådet

2. Fastlæggelse af møder i 2018

3. Liste over Ældrerådets medlemmer

4. Valg af repræsentanter til seniorrådene

5. Repræsentanter i brugerpårørenderåd

6. Medlemmer til temadagsudvalget

7. Nedsættelse af presseudvalg

8. Repræsentanter til arbejdsgruppe

9. Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

10. Nyt fra formanden

11. Nyt fra rådets medlemmer

12. Nyt fra nedsatte udvalg

13. Dato for næste møde

14. Evaluering af mødet

15. Eventuelt