Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Introduktion til Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-18 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Introduktion til Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Juristen fra Staben i Social-, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) deltager i mødet og gennemgår regler, der er gældende for Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blive introduceret i reglerne om tavshedspligt, høringsprocedurer og forskellige typer af sager.

 

Jurist Jonas Røge deltager i mødet og vil gennemgå reglerne for området.

 

Materiale om reglerne bliver udleveret på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.