Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

9. Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdag med fokus på Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

 

Sagsfremstilling

Program for temadagen samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.

 

Tilmeldingsfristen for temadagen i Viborg er den 19. februar 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Hans-Ejnar, Karen, Christian, Svend Erik, Angela, Jens-Henry, Inge, Margit, Edith, Niels og Bodil tilmeldes temadagen den 28. februar i Viborg.

Kørsel aftales på næste møde.

 

Bilag

  • Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd