Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

5. Repræsentanter i brugerpårørenderåd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter i brugerpårørenderåd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De forskellige plejecentre i Herning Kommune har mulighed for at nedsætte et bruger-pårørenderåd. På nogle plejecentre holdes der i stedet husmøder.

Der er mulighed for at ønske repræsentation i disse råd og møder fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er følgende plejecentre i Herning Kommune:

EngholmCentret

FuglsangsøCentret

Kastaniegården

Lind Plejecenter

Lindegården

Rehabiliteringscentret

RosenlundCentret

Søglimt Plejecenter

Sørvad Plejecenter

TofteboCentret

Vesterled Plejecenter

Birketoft

Kildehøj

Sandfeldgården

Højbo

Ørnhøj Friplejehjem

 

De repræsentanter fra Ældrerådet som bliver udpeget, opfordres til selv at tage kontakt til plejecentret og orientere om udpegningen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udpeges repræsentanter til alle bruger-pårørenderåd og husmøder. 
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende blev Ældrerådets repræsentanter:

EngholmCentret - Mads

FuglsangsøCentret - Inge

Kastaniegården - Hans Ejner

Lind Plejecenter - Niels

Lindegården - Niels

Rehabiliteringscentret - Svend Erik

RosenlundCentret - Mads

Søglimt Plejecenter - Margit og Hanne

Sørvad Plejecenter - Bodil

TofteboCentret - Jens-Henry

Vesterled Plejecenter - Angela og Edith

Birketoft - Hans Ejner

Kildehøj - Margit

Sandfeldgården - Inge

Højbo - Karen

Ørnhøj Friplejehjem - Christian

 

Lotte sørger for en samlet orientering til de forskellige ledere. De enkelte tager stadig selv kontakt til stedet.