Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

6. Medlemmer til temadagsudvalget

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Medlemmer til temadagsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober. 1. oktober er udnævnt til international ældredag.

 

Sagsfremstilling

I 2014-2017 har Hanne Østergaard, Svend Erik Jensen, Hans-Ejnar Juulsen og Bodil Markmøller været valgt til temadagsudvalget.

Bodil Markmøller har været tovholder for temadagsudvalget. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmer til udvalget udpeges.
Formanden indstiller,

Beslutning

Karen, Hanne og Jens-Henry blev medlemmer i udvalget. Udvalget kommer med forslag til indhold på temadagen til et kommende møde.