Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

3. Liste over Ældrerådets medlemmer

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Liste over Ældrerådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet en liste med kontaktinformationer på Ældrerådets medlemmer.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgåes listen og den tilføjes telefonnumre.

Beslutning

Tilrettes og medbringes til næste møde. Oplysninger lægges på www.herning.dk.