Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

10. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hanne har deltaget i mødei i Regionsældrerådet. På mødet blev ældrerådsvalgene drøftet. Evaluering af ældrerådsvalget i Herning Kommune drøftes på næste møde i Ældrerådet.

Referat fra mødet i Regionsældrerådet sendes på til orientering.

 

Bodil er inviteteret til årsmøde i Ældresagen i Sdr. Felding for at orientere om Ældrerådet. Mødet er den 8. marts.

 

Regionsældrerådet holder møde den 29. januar, hvor Bodil og Hans Ejner deltager. Drøftelse af samarbejde på tværs af de 19 kommuner.

 

Bodil deltager som repræsentant for Regionsældrerådet i arbejdsgruppen Kom godt hjem, som arbejder med den gode udskrivelse fra sygehuset. Der er møde den 11. januar 2018.

Her er meget fokus på ansvarsfordelingen i mellem kommune og region.

 

Frivilligdag for foreninger i Aulum den 31. januar 2018. Mødet er arrangeret af Herning Frivilligcentret.

Ældrerådet har sagt ja til at deltage. Hans Ejner deltager.

 

Presseudvalget vil til næste møde komme med forslag til en lille folder om Ældrerådet i Herning Kommune.