Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

15. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Buskort til pensionister og afholdelse af valg blev drøftet på mødet.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.