Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

11. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry har deltaget i møde i Tyrkisk forening, som repræsentant for Ældrerådet. Her orienterede han om Ældrerådets arbejde.

 

Jens-Henry har deltaget i tamilsk jubilæumsfest som repræsentant for Ældrerådet.

 

 

Bodil uddelte til de nye medlemmer nøgletallene, som blev behandlet på mødet i december.