Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

8. Repræsentanter til arbejdsgruppe

Sagsnr.: 00.13.10-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter til arbejdsgruppe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har nedsat en arbejdsgruppe, som er samtlet, når der er nye anlæg på vej. Arbejdsgruppen kaldes Tilgængelighedsgruppen.

Sagsfremstilling

By, Erhverv og Kultur vil gerne have repræsentanter med i arbejdsgruppen fra såvel det nye Ældreråd som det nye Handicapråd.

Ældrerådet anmodes derfor om at udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger 2 repræsentanter til Tilgængelighedsgruppen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Karen, Edith og Niels blev udpeget til gruppen.