Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

2. Fastlæggelse af møder i 2018

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fastlæggelse af møder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2018.  

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2018:
 
Onsdag den 10. januar 2018
 
Onsdag den 7. februar 2018
 
Onsdag den 7. marts 2018
 
Onsdag den 11. april 2018
 
Onsdag den 16. maj 2018
 
Onsdag den 13. juni 2018
 
Onsdag den 15. august 2018
 
Onsdag den 12. september 2018
 
Onsdag den 10. oktober 2018
 
Onsdag den 14. november 2018
 
Onsdag den 12. december 2018 

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for 2018 godkendes.

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.