Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

129. Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse