Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

26. Høring af kravspecifkationer på Kropsbårne Hjælpemidler 2

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-47-12 Sagsbehandler: Anne-Merete Gier  

Høring af kravspecifkationer på Kropsbårne Hjælpemidler 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at sende udkast til kravspecifikationer vedr. Kropsbårne Hjælpemidler 2 på kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj og parykker i høring hos Ældrerådet.  

 

Se vedhæftede brev for mere baggrundsinformation.  

 

Frist for afgivelse af høringssvar er den 12. april 2013.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der afgives høringssvar senest den 12. april 2013.
Formanden indstiller,

Beslutning

Høringssvar afgives uden bemærkninger.

Bilag

  • Høringsmateriale - Ortopædisk fodtøj.docx
  • Høringsmateriale - Kompressionsstrømper.docx
  • Høringsmateriale - Parykker
  • Høringsmateriale på ortopædisk fodtøj
  • Høringsmateriale på kompressionsstrømper
  • Høringsmateriale på parykker