Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

28. Konference for Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konference for Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd sender invitation til konferencen "Ældreomsorg i forandring - God vilje er en forudsætning for god omsorg".

 

Konferencen afholdes den 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand kl. 9.00 - 15.15.

 

Tilmeldingsfristen er den 3. april 2013.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen deltagere.

Bilag

  • DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 16 maj 1