Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

27. Rerpræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Rerpræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd sender invitation til Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

Mødet afholdes den 15. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand fra kl. 10.00.

Tilmeldingsfrist er den 3. april 2013.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Peter Olesen, Bent Hansen, Bendt Christensen og Erik Christensen tilmeldes.

 

Der kan gives besked til Lotte frem til den 2. april, hvis man ønsker at deltage.

 

Transport aftales på næste møde.

Bilag

  • Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2013 1
  • DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt
  • Antal stemmeberettigede i 2013