Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

32. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Lis Bukholt orienterede om organisationsjustering i Sundhed og Ældre pr. 1. maj 2013. Organisationsplan sendes med referatet.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.