Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

31. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik oplyste, at der er afholdt møde i temadagsudvalget.

 

Der er ikke afholdt møde i arbejdsgruppen vedrørende ældrerådsvalg.

Leif oplyste, at arbejdet med materiale vedrørende valget afventer arbejdsgruppens møder.

 

Erik ønsker, at der både hensyn til valg og temadag indtænkes brug af hjemmeside, så informationerne når ud til flere borgere.

 

Presseudvalget: Intet nyt fra mødet i dag.