Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

30. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben oplyste, at han er valgt til byggeudvalget i forbindelse med flytning af Koloritten til Dalgashus. Det videre arbejde afventer blandt andet underskrift af aftale.

 

Henry rejste spørgsmålet om en ny strategi for samarbejde med frivillige skal til høring i Ældrerådet. Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Ældrerådets øvrige medlemmer mente ikke, at det var en sag for Ældrerådet, da sagen vedrørende alle grupper af frivillige.