Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

29. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om, at han har fået svar fra Teknik og Miljø vedrørende Ældrerådets henvendelse om lyskryds i Th. Nielsensgade og Nørregade.

Teknik og Miljø oplyser, at de har søgt puljemidler til forbedrning af lyskrydset herunder større tidsintervaller.

 

Erik oplyste, at han har været i Borgerservice, hvor der var en ventetid på ca. 45 min.

Han oplyste, at der ikke var stole nok til alle, hvilket var ønskeligt.

På næste møde vil leder af Borgerservice Eva Graae orientere om tiltag i forhold til ventetiden i ekspeditionen.