Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

10. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

Sagsnr.: 27.69.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ulla Bitsch Andersen

Sagsresume

Forvaltningen præsenterer resultatet af opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fulgt op på overholdelsen af de sagsbehandlingsfrister, som er vedtaget for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder.

 

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2012 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2012 samt opfølgningsperioden. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på seks af i alt otte måleområder.

 

Kravet er ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælpemidler ved omfattende afprøvning efter Lov om social service § 112

  Fristen på 2 måneder er overskredet i 14 af 82 sager.
  Forklaring på overskridelse:
  På grund af det store pres på akutsager og standardhjælpemidler.

 • Bevilling af personlig assistance til handicappede i erhverv efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

  Fristen på 1 måned er overskredet i 4 af 11 sager.
  Begrundelse for overskridelse:
  Afgørelse 1 og 2: Sagsbehandlingstid 5 uger.
  Afgørelse 3: Sagsbehandlingstid 16 uger på grund af afventning af lægeattest.
  Afgørelse 4: Sagsbehandlingstid 10 uger. Har afventet ansættelse af borger. Arbejdsgiveren er ikke klar til at tage beslutningen om at ansætte borgeren - skal se vedkommende an lidt længere.

 

Målingerne har ikke givet anledning til, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har ændret sagsbehandlingsfristerne, og fristerne for 2012 videreføres derfor til 2013.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Rådet beder forvaltningen have særligt fokus på, at der i forhold til støtte efter § 112 afsættes tilstrækkelige ressourcer, således at overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan undgås.

Bilag

 • Sagsbehandlingsfrister 2012 måleresultater
 • Folder - sagsbehandlingsfrister 2012