Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

13. Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

Sagsnr.: 27.60.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om at Folketinget den 19. december 2012 har vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Dette medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Loven medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2013. Hidtil har kommunerne haft dette ansvar.

 

Ansøgning om tilskud til høreapparater modtaget i kommunerne inden 1. januar 2013 færdigbehandles efter den tidligere lovgivning i kommunerne.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Som svar på medlemmernes spørgsmål på mødet, kan det oplyses, at der i forhold til batterier er truffet aftale mellem regionen og kommunerne om, at Herning Kommune foreløbig fortsætter med udlevering af batterier alle de steder, hvor man hidtil har kunnet få batterier.  I mellemtiden finder regionen ud af, hvordan man derfra fremadrettet vil gribe opgaven an.
 
Med hensyn til Center for Kommunikations opgaver fortsætter disse foreløbig uændret. Der er lavet en aftale med regionen omkring høreklinikken - foreløbig for 2 måneder - men det er forventningen, at aftalen forlænges. Justering mv. af høreapparater fortsætter som hidtil.
 
Når/hvis der sker ændringer, vil det være regionens opgave at informere borgerne herom. Hvordan de vil vælge at informere, vides ikke på nuværende tidspunkt.
 
Forvaltningen vil løbende orientere Ældrerådet om status for regionens overtagelse af opgaven.

Bilag

  • Bekendtgørelse om høreapparatbehandling efter opgaveoverførsel til regionen