Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

12. Dato for besøg i Innovationsstalden

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for besøg i Innovationsstalden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 9. januar 2013 i Ældrerådet blev det besluttet at arrangere et besøg i Innovationsstalden i frobindelse med det nye sygehus i Gødstrup.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at besøget finder sted den 30. maj 2013 kl. 13.00 - 15.30.

Innovationsstalden skal anvendes til at afprøve/udvikle ideer til f.eks. rumstørrelse og indretning, aktiviteter, arbejdsgange, logistik, materialevalg og inventar.

 

Innovationsstaldens adresse er: Næstholtvej 11, 7400 Herning.

Indstilling

Formanden indstiller,

at tidspunktet godkendes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Aftalen blev godkendt.

 

Agnethe Pedersen har ikke mulighed for at deltage i besøget.