Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

8. Opfølgning vedr. digital ansøgning om folkepension

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Opfølgning vedr. digital ansøgning om folkepension

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På Ældrerådets møde ultimo august 2012 blev der givet en orientering om Herning Kommunes planer om at digitalisere ansøgninger om folkepension. Siden september 2012 har det været muligt at ansøge om folkepension både digitalt, via papiransøgning og ved at møde op i borgerservice. 

På mødet blev det aftalt, at Kirsten Lycke vil deltage i et møde primo 2013 for at opdatere rådet på den digitale udvikling i ansøgninger om folkepension.

Sagsfremstilling

Allerede i den første måned var der 81,6 procent af kommende folkepensionister, der søgte om folkepension digitalt ved egen hjælp og ved støtte og vejledning i borgerservice. Der er ikke indkommet klager og borgerne udtaler tilfredshed med muligheden for selv at kunne vælge ansøgningsform. Især er der udtalt tilfredshed med muligheden for at medarbejdere guider borgeren igennem ansøgningen via telefonkontakt.
 
Det høje niveau fra september 2012 fortsætter. I december 2012 er der således ca. 80 procent af kommende folkepensionister, der søger digitalt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Kirsten Lycke oplyste, at borgerne har taget godt imod digitaliseringen af ansøgning om folkepension. Borgerservice er meget imponeret over, at så mange - med og uden støtte fra Borgerserivces personale - har benyttet den digitale ansøgning.

 

Ingen af rådets medlemmer har eksempler på borgere, der har været utilfredse med ordningen.

 

På forespørgsel oplyste Kirsten, at borgerne i forhold til spørgsmål om boligsikring, folkepension, familieydelse og barselsdagpenge efter 1. marts skal rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

 

Henvendelser vedr. pas og kørkort skal fortsat rettes til Borgerservice i Herning Kommune. 

Hvis borgeren ikke kan klare sig selv, skal kommunen sørge for kontakt til Udbetaling Danmark.

 

På sigt vil yderligere opgaver blive digitaliseret.

 

Orienteringen taget til efterretning.