Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

11. Temadag - Danske Ældreråd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd sender invitation til konferencen -

Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport.

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 15. marts 2013 i Fårvang kl. 8.45 - 15.30.

 

Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2013.

 

Pris 750 kr. pr. deltager.

Indstilling

Formanden indstiller,

at   deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Erik Christensen og Henry Jeppesen tilmeldes konferencen.

 

Jørgen Kier har telefonisk oplyst, at han ikke har mulighed for at deltage i konferencen.

 

OBS: Der gøres opmærksom på, at konferencen afholdes den 14. marts i stedet for 15. marts som oplyst i dagsordenteksten!

Bilag

  • Invitation til konference