Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

17. Organisering i Område Vest

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Organisering i Område Vest

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Ældrerådets møde den 17. december 2012 fremkom ønske om en orientering af organiseringen i et område under Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Områdeleder Gitte Nørgaard vil på mødet tage Ældrerådet med på en organisatorisk rejse i Område Vest for at give et billede af, hvad indeholder en moderne kommunal virksomhed og hvordan imødekommes udfordringer og krav fra omverdenen i form af cases fra hverdagen.

 

Gitte Nørgaard vil orientere om fremtidens udfordringer inden for sygeplejen, som stiller krav til beredskab (akutte opgaver), faglighed/kompetencer og velfærdsteknologi.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Distriktsleder Eva Østergaard viste rundt på plejehjemmet, hvor vi bl.a. var inde at se en af lejlighederne.